Effektiv sparsam körning

Att köra bränslesnålt behöver inte betyda att köra långsamt!

Under denna utbildning, som genomförs i vanlig trafik, lär sig deltagarna tekniken för sparsam körning. Teori varvas med praktik för att tydligt påvisa effekten av ett förändrat körsätt. En förändring som kan leda till så mycket som 15% i minskad förbrukning.

För ett företag med en vagnpark på 29 bilar och en körsträcka på 4 000 mil per år, dieselbilar, innebär det en besparing på cirka 81 000 kr per år och CO2-utsläppen minskar med cirka 22 ton.

Effektiv sparsam körning är en halvdagsutbildning och går utmärkt att kombinera med halv dags grundkurs.

 

”Få statistik på sin bränsleförbrukning, att påverka så mycket med så enkla tips.”

”Presentation av besparing i kronor. Hur mycket man faktiskt kan spara genom att köra ”sparsamt”.

Välkommen att kontakta oss.

KONTAKT