Ring Knutstorp

Ring Knutstorp byggdes ursprungligen av Hyllinge Motorsällskap i etapper under 1950-1960- och 1970-talet. Banan ägs numera av Ring Knutstorp AB.

Banan är 2 070 meter lång och har ett snabbare parti som byggdes 2008 men den har också kvar den gamla banans karakteristiska karaktär.

Välkommen att kontakta oss.

KONTAKT